Wielkość tekstu

Środowisko, Rolnictwo, Bezpieczeństwo

    WNIOSEK  PRZESZEDŁ  POZYTYWNIE  OCENĘ WYKONALNOŚCI  I  ZOSTAŁ  ZAKWALIFIKOWANY

    DO  OCENY  STRATEGICZNEJ   I   STOPNIA

    Uprzejmie informuję, iż wniosek o dofinansowanie projektu nr RPPM.10.02.01-22-0020/16 pt.: Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Szwajcarii Kaszubskiej złożony w ramach RPO WP 2014-2020 uzyskał pozytywną ocenę wykonalności  i został zakwalifikowany do oceny strategicznej I stopnia. Projekt obejmuje wykonanie termomodernizacji i instalację pomp ciepła w Szkole Podstawowej w Podjazach oraz remizie OSP w Mściszewicach. Złożony został w    ramach partnerstwa z gminami Stężyca (lider), Chmielno i Linia.

    Czytany 10871 razy